batiment
Den franske Skolen i Oslo

En internasjonal skole åpen for alle

Den franske skolen i Oslo følger samme undervisningsmetoder som i det franske undervisningsystemet. I tillegg undervises det i norsk språk, kultur og historie fra barnehagen, samt engelsk fra 3. klasse i barneskolen. Ved skolestart 2017 teller vi 546 elever fra barnehagen til og med videregående. Skolen har elever fra rundt 50 nasjoner. 

En bro mellom Frankrike, Norge og verden

Den franske skolen kjennetegnes av et unikt og multikulturelt miljø. Skolen ligger sentralt til i Oslo. Våre elever utvikler seg i samspill med hverandre, lærer mangfold og snakker minst fire språk. Alle elevene har i tillegg to fremmedspråk: engelsk og spansk eller tysk. Det undervises i engelsk, som er obligatorisk for alle, fra 3. klasse på barnetrinnet og spansk eller tysk fra 7. klasse. 

laboratoire science at school
Vitenskap på skolen

Flotte resultater med fokus på trivsel

Skolen oppnår utmerkede resultater, både nasjonalt og internasjonalt.

Disse er et resultat av kvaliteten på læringsmetodene som er tilrettelagt for alle aldre og små klasser.

Et springbrett mot de beste universitetene i verden

carte reseau aefe
Et internasjonalt nettverk AEFE

En unik skole som er en del av et internasjonalt nettverk

Skolen er godkjent av både franske og norske myndigheter.

Problemfri overgang til norsk skolesystem eller skoler rundt i hele verden via det internasjonalt skolenettverket (AEFE), representert i 140 land.